logo

Mgr. Jiří Tuček, Ph.D.

email: jirkasash@email.cz, telefon: 58 563 4950

Oblastí jeho odborného působení jsou magnetismus nanosystémů a magnetické vlastnosti látek vyskytujících se v podobě nanočástic a jejich studium pomocí Mössbauerovy spektroskopie.

Vystudoval aplikovanou fyziku na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého a v doktorském studiu přístrojovou fyziku.

Učební publikace

  1. Praktikum z atomové a jaderné fyziky