logo

prof. RNDr. Ing. Jaroslav Pospíšil, DrSc.

email: jpospis@risc.upol.cz, telefon: 58 563 4160

Učební publikace

  1. Teorie informace
  2. Teorie zpracování signálů
  3. Základy vlnové optiky
  4. Mechanické a elektromagnetické kmity a vlny
  5. Analýzy a přenosové aspekty signálů
  6. Základy fotonové optiky I. Vlastnosti fotonu a fotonového proudu
  7. Základy fotonové optiky II. Emise a absorpce fotonů