logo

prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.

email: maslan@risc.upol.cz, telefon: 58 563 4301

Hlavní oblastí odborného zájmu je Mössbauerova spektroskopie a její aplikace v mineralogii a chemii, především při studiu částic oxidů železa. Zabývá se dále metodikou mössbauerovských měření a konstrukcí spektrometrů a detektorů. Věnuje se také automatizaci fyzikálních měření a převodníkům fyzikálních veličin na elektrické.

Vystudoval Fyzikální fakultu Běloruské státní univerzity, doktorát získal na Univerzitě Karlově a kandidaturu v Ústavu aplikované fyziky BSSR. Od roku 1987 pracuje na Univerzitě Palackého, kde získal docenturu a profesuru v oboru aplikované fyziky.

Odkazy

Učební publikace

  1. Analogové obvody
  2. Logické obvody
  3. Mössbauerova spektroskopie
  4. Mikroskopie skenující sondou
  5. Praktikum z atomové a jaderné fyziky