logo

doc. RNDr. Libor Machala, Ph.D.

email: machala@optnw.upol.cz, telefon: 58 563 4959

V rámci svého doktorského studia se věnoval obrazové analýze struktury duhovky lidského oka se zřetelem k identifikaci osob. Nyní se věnuje syntéze nanočástic oxidu železa a jejich charakterizaci metodami kvazielastického rozptylu světla a Mössbauerovy spektroskopie.

Vystudoval učitelský obor matematika - fyzika na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého, doktorát získal v oboru Přístrojová fyzika a metrologie. Od roku 2010 je docentem aplikované fyziky.

Odkazy

Učební publikace

  1. Cvičení z atomové a jaderné fyziky
  2. Příklady z atomové a jaderné fyziky
  3. Praktikum z atomové a jaderné fyziky