logo

doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc.

email: roman.kubinek@upol.cz, telefon: 58 563 4286

Oblastí jeho odborného působení jsou mikroskopické metody. Věnoval se optické fluorescenční mikroskopii biologických vzorků a transmisní elektronové mikroskopii. Nyní se věnuje mikroskopii atomárních sil. Další oblastí zájmu je fotodynamická terapie a zpracování obrazu.

Vystudoval optiku na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého, doktorát získal v oboru Fyzikální elektronika a optika, kandidaturu v oboru Fyzika kondenzovaných látek. Od roku 1998 je docentem aplikované fyziky.

Odkazy

Učební publikace

  1. Mikroskopie skenující sondou
  2. Experimentální metody biofyziky - rastrovací elektronová mikroskopie
  3. Elektřina a magnetismus - přednášky
  4. Elektřina a magnetismus - přednášky pro bakaláře
  5. Lékařská technika - přednášky
  6. Atomová a jaderná fyzika - přednášky pro bakaláře
  7. Elektronová mikroskopie - přednášky
  8. Optika - přednášky pro bakaláře
  9. Světelná mikroskopie - přednášky
  10. Rentgenostrukturní analýza - přednášky