logo

RNDr. Martin Heřmánek, Ph.D.

email: martin.hermanek@upol.cz, telefon: 58 563 4167

Oblastí jeho odborného působení jsou nanomateriály a termická analýza.

Vystudoval aplikovanou fyziku na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého a poté doktorské studium přístrojové fyziky.