logo

prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc.

email: dvor@risc.upol.cz, telefon: 58 563 4150

Učební publikace

  1. Úvod do fyziky kondenzovaných látek