logo

Základy vlnové optiky

AutorPospíšil, J.
VydavatelVUP Olomouc
Rok publikace1990
Počet stran293
TypSkriptum

Anotace

Publikace se zabývá základními pojmy a postupy vlnové optiky. Na vysvětlení pojmu optického záření, světla a základních makroskopických charakteristik prostředí navazuje teorie (dvou i mnohosvazkové) interference světla úplně koherentních monochromatických vln a náznak teorie interference částečně koherentních vln. Druhá část se věnuje Fresnelově-Kirchhoffově teorii difrakce, především pro případy Fraunhofferovy a Fresnelovy difrakce a jejich vlivu na optické rozlišení. Poslední část fenomenologicky studuje zákonitosti světelných jevů v anizotropních homogenních prostředích a na jejich rozhraní. Jsou studovány dvojlom, interference polarizovaných vln, analýza polarizovaného světla, umělý dvojlom a optická aktivita látek.