logo

Zajímavé programy a služby

Mathematica - program pro symbolické matetematické operace a numerickou matematiku
Matlab - program orientovaný na matematické výpočty, především v maticovém vyjádření
Octave - svobodný program snažící se být kompatibilní s Matlabem
MuPad - další program pro výpočty
R - program pro statistické vypočty
GnuPlot - svobodný program pro vykreslování průběhů funkcí
TeX - svobodný program pro sazbu vědeckých textů
Acrobat Reader - program pro prohlížení souborů PDF
GSview - program pro prohlížení PostScriptových a PDF dokumentů