logo

Učební publikace

V tabulce jsou uvedeny publikace, které jsou napsány pro potřebu výuky našich studentů. Po kliknutí na příslušný název získáte podrobnější informace. Některé publikace (označené logem Ke stažení) je možno si stáhnout v elektronické podobě, ostatní je zpravidla možno zakoupit v univerzitní skriptárně.

Název
 Mikroskopie skenující sondou
Možnost staženíPraktikum z nanotechnologií - Magnetometrická měření
Možnost staženíElektřina a magnetismus - přednášky pro bakaláře
 Analogové obvody
 Analýzy a přenosové aspekty signálů
Možnost staženíAtmosférická mezní vrstva její simulace a měření (přednáška)
Možnost staženíAtmosférická mezní vrstva její simulace a měření (cvičení)
Možnost staženíAtomová a jaderná fyzika - přednášky pro bakaláře
 Experimentální metody biofyziky - rastrovací elektronová mikroskopie
 Cvičení z atomové a jaderné fyziky
 Elektřina a magnetismus
Možnost staženíElektřina a magnetismus - přednášky pro bakaláře
Možnost staženíElektřina a magnetismus - přednášky
Možnost staženíElektronová mikroskopie - přednášky
 Základy fotonové optiky I. Vlastnosti fotonu a fotonového proudu
 Základy fotonové optiky II. Emise a absorpce fotonů
 Úvod do fyzikálního měření
Možnost staženíFyzikální praktikum I - sylaby
Možnost staženíPraktikum z atomové a jaderné fyziky
Možnost staženíKlasická mechanika
Možnost staženíKmity - přednášky pro bakaláře
 Mechanické a elektromagnetické kmity a vlny
 Úvod do fyziky kondenzovaných látek
 Základy programování v prostředí LabVIEW
Možnost staženíLékařská technika - přednášky
 Logické obvody
Možnost staženíMechanika - přednášky pro bakaláře
 Mössbauerova spektroskopie
Možnost staženíOptika - přednášky pro bakaláře
Možnost staženíSvětelná mikroskopie - přednášky
 Fyzika pevných látek
Možnost staženíPraktikum z elektroniky
Možnost staženíFyzikální praktikum II (Elektřina a magnetismus)
 Fyzikální praktikum I (Mechanika, kmity a vlny, akustika)
 Fyzikální praktikum II (Molekulová fyzika a termodynamika)
Možnost staženíFyzikální praktikum III (Molekulová fyzika a termodynamika)
Možnost staženíPříklady z atomové a jaderné fyziky
Možnost staženíRentgenostrukturní analýza - přednášky
Možnost staženíStatistická fyzika - přednášky
 Teorie informace
 Teorie měření a experimentu
Možnost staženíTermodynamika - přednášky
Možnost staženíTermodynamika a molekulová fyzika - přednášky
Možnost staženíTermodynamika a molekulová fyzika - přednášky pro bakaláře
 Základy vlnové optiky
 Teorie zpracování signálů

Skriptárna

Učební texty a monografie univerzitních pracovníků je možno zakoupit v univerzitní prodejně skript. Ta je umístěna v budově zbrojnice naproti rektorátu. Případně je lze zapůjčit v univerzitní knihovně, umístěné ve stejné budově (část publikací se nachází ještě v knihovnách jednotlivých kateder, pro aplikovanou fyziku mají význam knihovny katedry experimentální fyziky a katedry optiky v areálu Envelopy). Je třeba počítat s tím, že v příslušných knihovnách je velmi omezený počet učebnic a skript.