logo

Výukové materiály na internetu

Na internetu je možno nalézt velké množství literatury, programů a informací. Na těchto stránkách naleznete pár užitečných odkazů, které poskytují základní informace v oblastech, souvisejicích se studiem, povětšinou v angličtině. K získání dalších stránek samozřejmě použijte vyhledávačů, jako je třeba obecný Google nebo SciRus, specializovaný na vyhledávání vědeckých textů.

Vědecké články z časopisů v oblasti fyziky povětšinou nejsou na internetu volně dostupné (nebo jen poslední číslo časopisu). Bývají ale dostupné v komerčních databázích, z nichž některé má naše univerzita předplaceny. Z jejich seznamu jsou pro fyziky asi nejdůležitější databáze plných textů ScienceDirect, Springer Link a databáze abstraktů Web of Science.