logo

Mössbauerova spektroskopie

AutorMašláň, M.
VydavatelVUP Olomouc
Rok publikace1993
Počet stran43
TypMiniskriptum

Anotace

Mössbauerova spektroskopie je vysoce selektivní spektroskopická metoda, vhodná k detekci velmi malých změn energií či stanovování energetických spekter. Tato publikace přehledovým způsobem zmiňuje základní principy Mössbauerova jevu v klasické aproximaci, ovlivnění spekter základními jadernými charakteristikami a parametry spekter - pravděpodobnost emise, teplotní posuv, hyperjemné interakce (elektrostatické, kvadrupólové, amgnetické). Druhá část se věnuje základnímu experimentálnímu uspořádání spektrometru a jeho jednotlivým částem - pohybovým prvkům, zdrojům záření, detektorům a vyhodnocovacím prvkům.