logo

Drobné učební texty

V tabulce jsou uvedeny drobné texty v elektronické podobě, které slouží pro potřeby našich studentů. Jedná se o materiály o malém rozsahu (do asi 20 stran), které se věnují jediné problematice. Žádný z textů neprošel korekturou a může tedy obsahovat více chyb než bývá zvykem. Autory prací mohou být i studenti (výtahy seminárních/bakalářských/diplomových prací).

Název
Možnost stažení Diferenční rovnice a Z transformace (234 kB)
Možnost stažení Drsný úvod do LaTeXu (615 kB)
Možnost stažení Fourierova transformace (341 kB)
Možnost stažení Matematické modelování ve fyzice (453 kB)