logo

Přípravný kurz pro studenty středních škol

V tabulce jsou krátké přednášky (ve formátu PDF), určené pro přípravu studentů středních škol na přijímací zkoušky z fyziky (především pro zájemce o studium na lékařské fakultě).
Mechanika
Možnost stažení Kinematika (54 kB)
Možnost stažení Dynamika (268 kB)
Možnost stažení Mechanická práce a energie (125 kB)
Možnost stažení Mechanika tuhého tělesa (232 kB)
Možnost stažení Kmity a vlny (503 kB)
Možnost stažení Molekulová fyzika a termodynamika (343 kB)
Možnost stažení Gravitační pole (33 kB)
Možnost stažení Mechanika kapalin a plynů (100 kB)
Elektřina a magnetismus
Možnost stažení Elektrostatika (156 kB)
Možnost stažení Elektrický proud (139 kB)
Možnost stažení Elektrický proud v elektrolytech, plynech a ve vakuu (224 kB)
Možnost stažení Magnetické pole stacionární (73 kB)
Možnost stažení Elektromagnetická indukce (134 kB)
Optika
Možnost stažení Optika - základní pojmy (317 kB)
Možnost stažení Paprsková optika (123 kB)
Možnost stažení Optické přístroje (250 kB)
Možnost stažení Fotometrie (20 kB)
Možnost stažení Vlnová optika (352 kB)
Možnost stažení Kvantová optika (32 kB)
Atomová a jaderná fyzika
Možnost stažení Atomová a jaderná fyzika (112 kB)