logo

Úvod do fyziky kondenzovaných látek

AutorDvořák, L.
VydavatelVUP Olomouc
Rok publikace1993
Počet stran236
TypSkriptum

Anotace

Skriptum je úvodem do fyziky látek krystalických, pevných látek nekrystalických, kapalných krystalů a částečně i látek kapalných. Obsah pokrývá základní představy meziatomových vazeb v kondenzovaných látkách, strukturu krystalických látek a jejich popis (Millerovy indexy, symetrie) a experimentální metody studia struktury. Dále jsou studovány poruchy v pevných látkách (fonony, vakance, příměsi), kmity mříže a tepelné kapacity, základy pásové teorie a aplikace na kovy a polovodiče, magnetické (dia, para a feromagnetismus) a optické (teorie disperze, teorie optických konstant) vlastnosti, elektronové přechody a luminiscence či supravodivost. V další oblasti jsou studovány základy kapalných krystalů a jejich aplikací a úvod od fyziky skel a polymerů.