logo

Mechanické a elektromagnetické kmity a vlny

AutorPospíšil, J.
VydavatelVUP Olomouc
Rok publikace1991
Počet stran205
TypSkriptum

Anotace

Skriptum obsahuje základní poznatky z kmitů a vln různých fyzikálních charakterů. Výklad je veden převážně induktivním způsobem s důrazem na shodnou matematickou stránku vln různé fyzikální podstaty a jednotící způsob výkladu. Podrobně se věnuje harmonickým kmitům volným, tlumeným, nuceným a jejich superpozici v časovém vyjádření i s použitím Fourierovy analýzy. Dále jsou studovány spřažené kmity a kmity spojitých soustav. Druhá část skripta se věnuje vlnám - elastickým mechanickým a elektromagnetickým v homogenních neabsorbujících prostředích, jejich absorpci, superpozici a jevům na rozhraní prostředí. Poslední část se věnuje jednak zvuku a jeho vnímání, jednak speciálním druhům mechanických vln (rázové, povrchové).