logo

Úvod do fyzikálního měření

AutorMlčoch, J.
VydavatelVUP Olomouc
Rok publikace2001
Počet stran147
TypSkriptum

Anotace

Skriptum je zaměřeno na základní problémy fyzikálně-technikých měření. Důraz je kladen na pochopení logické výstavby experimentu. Zvláštní pozornost je věnována správnému použití statistických metod při zpracování výsledků měření. Mimoto jsou zde uveeny některé základní informace z oboru metrologie, obecných fyzikálních metod a přístrojové techniky. Obsahem publikace je logické schéma experimentální práce, organizace metrologie, pojmy chyby a nejistoty měření, numerické vyjádření hodnoty, aplikace statistiky, lineární regresní analýza, grafické metody zpracování měření a obecné měřicí metody a pojmy vztahující se k měřicím prostředkům.