logo

Analýzy a přenosové aspekty signálů

AutorPospíšil, J.
VydavatelVUP Olomouc
Rok publikace1994
Počet stran168
TypSkriptum

Anotace

Publikace je úvodem do teorie informace podáním základů teorie analýzy a přenosu reálných elektrických signálů především lineráními soustavami. Zabývá se základním vymezením signálu, vlastnostmi deteministických signálů (periodické, jednorázové, Fourierovy a další transformace, korelace), přenosovými vlastnostmi lineárních a nelineárních analogových soustav a jejich zkreslením. Dále se zabývá vlastnostmi náhodných signálů (charakteristické funkce, stacionárnost a ergodicita, výkonová spektra) a jejich přenosem lineární soustavou, vlastnostmi základních druhů šumů (gaussovský, bílý) a vlivem šumu na signál. Poslední části se zabývají číslicovými signály (jejich reprezentace a přenosy), čísliovými soustavami (chybovost, modelování) a metodami optimální detekce sinálu.