logo

Praktikum z nanotechnologií - Magnetometrická měření

AutorHerchel, R.; Tuček, J.; Trávníček, Z.
Rok publikace2009
Počet stran44
TypElektronická forma (2,4 MiB)

Anotace

Předkládaný text slouží k praktické výuce magnetometrických měření využívajících střídavou susceptibilitu a vysokoteplotní měření magnetizace a susceptibility v předmětu Praktikum z nanotechnologií. Pojednává o teorii střídavé susceptibility a jejím měření pomocí magnetometru typu MPMS XL-7 od firmy Quantum Design, U.S.A. Součástí textu je soubor praktických úloh z oblasti experimentálního studia supravodičů, molekulárních magnetů, paramagnetů, feromagnetů, antiferomagnetů a magnetických nanočásticových systémů, které demonstrují význam střídavé susceptibility při pochopení různých magnetických jevů, se kterými byli studenti seznámeni v rámci teoretických přednášek.