logo

Uplatnění absolventa

Moderní náročná výroba se dnes neobejde bez dokonalé přípravy, a to jak po stránce konstrukční a výpočetní, tak i experimentální. S tím nutně souvisejí i očekávané vyšší nároky na dokonalejší metodiku měření a měřící techniku, na vyšší preciznost metrologického zajištění výroby. Tyto podmínky s sebou přinášejí vyšší nároky na výzkumné a vývojové pracovníky, na konstruktéry a pracovníky výroby, ale i na metrology a personál zkušeben. Jmenovitě absolventi mohou najít uplatnění:

Profil absolventa

Absolvent studijního oboru Aplikovaná fyzika získá potřebné znalosti v oborech matematicko-fyzikálních, v elektronice a přístrojové fyzice, výpočetní technice, v experimentální technice a měřicích metodách. Absolvent porozumí standardním počítačem řízeným systémům, v laboratorních podmínkách si ověří užití aplikačních programů při návrhu a realizaci měřicích přístrojů, včetně virtuálních. Bude schopen pracovat samostatně jako aplikačně zaměřený výzkumný pracovník i jako člen fyzikálně-technického vývojového týmu, ale i jako metrolog, zajišťující procesy měření a výroby po metrologicko-odborné i legální stránce.