logo

Přijímací řízení

Uchazeč o přijetí ke studiu musí podat v řádném termínu přihlášku a složit přijímací zkoušky (ty mohou být případně prominuty). Více informací lze získat na stránkách fakulty.

Termíny

Podání žádosti28. 2. 2010
Přijímací řízeníod 31. 5. 2010
Den otevřených dveří22. 1. 2010