logo

Akreditace a garance studia

Garantem oboru je katedra experimentální fyziky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Obor Aplikovaná fyzika se zaměřením na přístrojovou fyziku a metrologii je obsažen ve statutu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, který byl registrován MŠMT ČR dne 3.9.1990 pod č.j. 21187/90-301 a dále byl schválen při akreditačním řízení akreditační komisí vlády ČR při akreditaci PřF UP, která se konala ve dnech 18. a 19. 6. 2002. Obor má akreditaci pro všechny typy studijních programů, uvedených v zákonu o vysokých školách.