logo

Výuková laboratoř měřicí techniky a experimentálních metod

Laboratoř slouží výukovým účelům, narozdíl od laboratoří čistě fyzikálních seznamuje studenty s technickými a metrologickými aplikacemi fyzikálních poznatků. Jsou zde zahrnuty metody podobnosti a modelování fyzikálního i počítačového - při měření na elektrolytické vaně (obr. vlevo) se pro zvolený model elektromotoru určuje rozložení magnetických siločár, při modelování můstkových metod (obr. vpravo) se student seznámí s počítačovým modelováním a vlastnostmi můstkových měřicích metod.

Elektrolytická vana Modelování můstku

S ohledem na zaměření studia jsou důležitým prvkem kalibrační úlohy, které seznámí studenta s technikou provádění kalibrací. Při přesné kalibraci měřidla stejnosměrného napětí (na obr.) se prezentují principy přenosu jednotky z etalonu na měřidlo nižší kvality a využití statistických metod. Úloha kalibrace manometru je naopak zaměřena na průmyslovou kalibraci manometrů, především tlakových převodníků.

Kalibrace měřidla napětí

S předchozí skupinou úloh úzce souvisí i dvě následující, které kombinují kalibraci s technickou aplikací. Stanovení časových charakteristik teploměru (obr. vlevo) seznámí studenta s vlastnostmi teploměrů a možnostmi matematického vystižení přechodové charakteristiky a jejího vlivu na přesnost měření. Při kalibraci vakuoměru (obr. vpravo) se student také seznámí s metodami výroby vakua.

Charakteristiky teploměru Využití vakua

Pro ověření vlastností regulovaných soustav a využítí automatizace a počítačového řízení slouží další tři úlohy. Základní poznatky regulace se ověřují na jednoduchém vodním okruhu (obr. vlevo), vybaveného dvěma regulovanými teplotními místy a jedním tlakovým. Další dvě úlohy se zaměřují na měření teplotního pole (obr. vpravo) s využitím různých prostředků automatizace - PC a autonomní mikroprocesorový systém. Cílem je automatizované měření teplotního pole systémem termočlánků a srovnání vlastností obou přístupů.

Vodní okruh Tepelné pole

Poslední dvě úlohy spadají do kategorie elektrických měření neelektrických veličin. Měření mechanického napětí (obr. vlevo) patří mezi známé fyzikálnětechnické aplikace a seznamuje studenta s použitím tenzometrů a měřením na přesných komerčních přístrojích, při měření lineárních výchylek se seznámí s běžnými typy používaných senzorů.

Mechanické napětí Senzory výchylky