logo

Externí laboratoře

Pro zaručení kvalitní praktické výuky je nutné, aby studenti poznali i podnikové laboratoře. Z toho důvodu spolupracuje univerzita i s jinými organizacemi. Velmi blízkým partnerem je Společná laboratoř optiky, která se podílí na výuce experimetálních technik v oblasti optiky. V rámci některých praktik se provádí měření i v okolních podnicích.

Nejvýzamnějším externím partnerem je ovšem Český metrologický institut, který je mimo jiné garantem studia aplikované fyziky. Tento ústav patří mezi republikovou špičku v oblasti měření, neboť přechovává většinu národních etalonů, realizuje veškeré metrologické úkony a reprezentuje Českou republiku v mezinárodních organizacích. V průběh výuky předmětu Speciální metrologie mají studenti možnost seznámit se s velmi přesnou měřicí technikou.

Hmotnostní laboratoř Etalon tlaku

Na obrázcích jsou ukázány přístroje z primárních laboratoří hmotnosti (vlevo) a tlaku (vpravo).

Vedoucí RNDr. Pavel Klenovský
Vlastní stránkahttp://www.cmi.cz