logo

Laboratoř obrazové analýzy duhovky a sítnice lidského oka

V laboratoři se provádí statistická analýza struktury duhovky lidského oka se zřetelem k identifikaci osob. Byly též provedeny experimenty, které ověřily jedinečnost pravé a levé duhovky téhož člověka a neměnnost struktury duhovky s časem.

Sítnicová kamera Duhovky

Na levém obrázku je sítnicová kamera, která je prostřednictvím CCD kamery a digitalizační karty propojena s počítačem. Každý obraz duhovky je reprezentován svým charakteristickým duhovkovým vektorem, který je uložen v databázi. Na obrázku vpravo je ukázka srovnání dvou duhovek: nahoře jsou dvě rozdílné duhovky, dole je stejná duhovka nasnímaná s časovým odstupem.

Další činnost v laboratoři je zaměřena na vývoj metod včasné diagnostiky zeleného zákalu (glaukomu) s využitím postupů obrazové analýzy a následného statistického vyhodnocení získaných dat. K diagnostice se využívá barevných digitalizovaných snímků slepé skvrny sítnice a jejího okolí, které jsou pořizovány pomocí sítnicové kamery propojené s počítačem. Pro každý snímek je stanovena relativní velikost zeleným zákalem poškozené oblasti slepé skvrny sítnice a srovnána se statisticky zjištěnými mezními hodnotami. Experimentálně zjištěné poznatky byly využity k vytvoření počítačového diagnostického programu, který umožňuje automaticky zjistit stupeň poškození vyšetřovaného oka zeleným zákalem. Dále byla experimentálně studována závislost chorobných změn v zorném poli oka na rozsahu poškození slepé skvrny sítnice při zeleném zákalu.

Sítnice Zorné pole a perimetr

Na obrázku vlevo jsou pro srovnání dva snímky slepé skvrny sítnice - na spodní pro zdravé oko, na vrchní pro oko postižené zeleným zákalem. Obrázek vpravo ukazuje perimetr používaný při vyšetřování zorného pole oka a zorné pole oka stiženého zeleným zákalem.

Výběr z publikací:

  1. Dobeš, M.; Machala, L.; Tichavský, P.; Pospíšil, J.: Human eye iris recognition using the mutual information. Optik, Vol. 115, 2004
  2. Praks, P.; Machala L.; Snášel, V.: Iris Recognition Using the SVD-Free Latent Semantic Indexing. In MDM/KDD2004 - Fifth International Workshop on Multi-media Data Mining "Mining Integrated Media and Complex Data" in conjunction with KDD'2004 - The 10th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery & Data Mining, Seattle, WA, USA:ACM, 2004
  3. Machala, L.; Pospíšil, J.: Proposal and verification of two methods for evaluation of the human iris video-camera images. Optik, Vol. 112, 2001
  4. Machala, L.; Pospíšil, J.: Biometric verification and biometric identification of a person by methods of statistical analysis of digitized iris images. Acta Univ. Palacki. Olomuc., Fac. Rer. Nat., Physica 40-41, 2001-2002
  5. Muroň, A.; Koiš, P.; Pospíšil, J.: Identification of persons by means of the Fourier spectra of the optical transmission binary models of the human irises. Opt. Commun., Vol. 192, 2001
  6. Pluháček, F.; Pospíšil, J.: Image analysis and statistical evaluation of two-dimensional human eye retina images of healthy and glaucomatous eyes. Optica Applicata.
  7. Pluháček, F.; Pospíšil, J.: Photodetection and computer analysis of a human eye retina image influenced by glaucoma. In: Proc. SPIE Photonics Prague 2002.