logo

Laboratoř mikroskopie atomárních sil

Laboratoř mikroskopie skenující sondou se primárně zabývá analýzou nanočástic, především oxidů železa, a to v součinnosti s laboratoří Mössbauerovské spektroskopie, sekundárně se zabývá analýzou kvality povrchů (drsnost, škrábance, apod.) optických skel a dalších povrchů. Další aktivitou je výzkum biologických vzorků v suchém i kapalném prostředí, např. výzkumy ohledně hypersenzitivity zubů či analýza povrchů buněk v souvislosti s fotodynamickou terapií rakoviny.

Pohled na pracoviště Mikroskop

Na obrázku vlevo je pohled na laboratoř - mikroskop je umístěn na aktivním antivibračním stole. Detailní záběr vpravo pak ukazuje mikroskop NTEGRA, přikrytý stínícím krytem.