logo

Laboratoře

Výuka aplikované fyziky nezbytně vyžaduje nabytí značných experimetálních zkušeností, což je nemožné bez laboratorního zázemí. Student proto v průběhu studia absolvuje základní fyzikální praktika ve výukových laboratořích, určených k bližšímu uchopení fyzikálních jevů a seznámení se základní měřicí technikou. Ve vyšších ročnících pak prochází laboratořemi specializovanými na aplikace fyziky, ve kterých řeší problémy spjaté např. s mechanickým namáháním desek, s problematikou regulace vodního okruhu apod. Část výuky se provádí i v běžných vědeckých laboratořích a podnikových provozech (Mössbauerovská spektroskopie, mikroskopie atomárních sil, výkonové laserové technologie, optické laboratoře). S ohledem na specializaci oboru vykonává student praxi v metrologických laboratořích.

Základní fyzikální laboratoře