logo

Čtvrtlík, R.

TémaFyzikální vlastnosti tenkých vrstev
Školitelprof. Hrabovský
OborAplikovaná fyzika
StudiumPrezenční

Frydrych, J.

TémaMössbauerova spektroskopie s detekcí konverzních elektronů
Školitelprof. Mašláň
OborAplikovaná fyzika
StudiumPrezenční

Havránek, V.

TémaNěkteré nové aspekty hodnocení zobrazovacích optických soustav
Školitelprof. Hrabovský
OborPřístrojová fyzika a metrologie
StudiumKombinované

Hendrych, A.

TémaMagnetické vlastnosti nanokompozitních materiálů
Školiteldoc. Kubínek
OborAplikovaná fyzika
StudiumPrezenční

Hýbl, O.

Téma3D optické senzory a jejich aplikace
Školiteldr. Pavlíček
OborAplikovaná fyzika
StudiumPrezenční

Kovářová, E.

TémaStatistické zpracování astronomických a meteorologických dat
Školitelprof. Kubáček
OborPřístrojová fyzika a metrologie
StudiumKombinované

Krejčí, J.

TémaMěřicí a vyhodnocovací systém pro diagnostiku motoriky člověka
Školiteldoc. Salinger
OborAplikovaná fyzika
StudiumKombinované

Lapšanská, H.

TémaNetradiční aplikace laserových technologií
Školitelprof. Hrabovský
OborAplikovaná fyzika
StudiumPrezenční

Mandát, D.

TémaOptická topografie a její vybrané aplikace
Školitelprof. Hrabovský
OborAplikovaná fyzika
StudiumKombinované

Melich, R.

TémaSyntéza a analýza optických soustav složených z tenkých a tlustých anizotropních vrstev
Školiteling. Křepelka
OborAplikovaná fyzika
StudiumPrezenční

Nožka, L.

TémaFyzikální procesy fluorescence vzduchu
Školitelprof. Hrabovský
OborAplikovaná fyzika
StudiumKombinované

Pochmon, M.

TémaVybrané optické 3D metody v metrologii a jejich aplikace
Školitelprof. Hrabovský
OborAplikovaná fyzika
StudiumPrezenční

Rutka, M.

TémaNumerická analýza rohovky lidského oka
Školitelprof. Pospíšil
OborAplikovaná fyzika
StudiumPrezenční

Šafářová, K.

TémaTransmisní elektronová mikroskopie nanopráškových materiálů
Školiteldoc. Kubínek
OborAplikovaná fyzika
StudiumPrezenční

Štěpaník, P.

TémaHodnocení aktivit autonomního nervového systému s využitím měření variability srdeční a dechové frekvence
Školiteldoc. Salinger
OborAplikovaná fyzika
StudiumKombinované

Tuček, J.

TémaMagnetismus nanočástic oxidů železa
Školitelprof. Mašláň
OborAplikovaná fyzika
StudiumKombinované

Vařenka, J.

TémaProstředky analýzy obraz pro hodnocení struktur dendritického typu
Školiteldoc. Kubínek
OborAplikovaná fyzika
StudiumKombinované

Verych, O. A.

TémaMössbauerova spektroskopie s rezonanční detekcí záření gama
Školitelprof. Mašláň
OborAplikovaná fyzika
StudiumPrezenční

Wagnerová, P.

TémaVlastnosti polí koherenční zrnitosti a jejich aplikace
Školitelprof. Hrabovský
OborAplikovaná fyzika
StudiumPrezenční

Zachoval, D.

TémaPočítačové vyhodnocování dynamických vlastností proudění vzduchu
Školiteldoc. Bartoněk
OborAplikovaná fyzika
StudiumKombinované