logo

Centrum výzkumu práškových nanomateriálů

Řešitelprof. Mašláň
PoskytovatelMŠMT ČR

Komplexní sloučeniny a oxidy přechodných kovů s využitím v bioaplikacích a nanotechnologiích

Řešitelprof. Trávníček (KACH UP)
Spoluřešitelprof. Mašláň
PoskytovatelMŠMT ČR

Tvorba nanovrstev a nanopovlaků na textiliích s využitím plazmových povrchových úprav

Řešitelprof. Čerňák (MU Brno)
Spoluřešitelprof. Mašláň
PoskytovatelAV ČR