logo

Studijní obor Aplikovaná fyzika

V dnešní době, která je založena na intenzivním průmyslovém využívání poznatků vědy a techniky, je zapotřebí odborníků s širokým fyzikálním vzděláním, kteří jsou schopni tyto poznatky aplikovat v praxi, ať už přímo ve výrobních technologiích, nebo nepřímo v procesu kontroly a řízení výroby - metrologii.

Studijní obor Aplikovaná fyzika, který je možno studovat na Univerzitě Palackého v Olomouci, je profilován právě s ohledem na výše zmíněné požadavky.

Foto budovy

Na těchto stránkách můžete získat základní informace o magisterském, bakalářském a postgraduálním studiu aplikované fyziky. Pokud máte zájem o další informace, kontaktujte prosím

  1. studijní oddělení fakulty: Ludmila Mozgová, tel.: 58 563 4050
  2. vedoucího katedry experimetální fyziky: doc. Roman Kubínek, tel.: 58 563 4286